Downloadbare Documents

hemilead

Teneinde de hemiplgische patienten meer mobiliteiten meer comfort te geven, heeft SMDW Hemilead® ontwikkeld.

Waarom dubbel effect ?
Heen en weer bewegingen doet de rolstoel vooruitrijden voor een optimale doeltreffendheid. De leiding van de rolstoel wordt eveneens vereenvoudigd : Vooruit en achterwaarts bewegen, remmen en draaien gebeurt met één hand.

De eenvoudige heen en weer bewegingen van de arm en de constante kracht die hiervoor gebruikt wordt, is perfect geschikt voor personen met beperkte bewegingsvrijheid of kracht ; snelheid en gebruikte kracht kunnen gemakkelijk geregeld worden.

De aangepaste rolstoel wordt hierdoor niet breder en plooit even snel ineen

Hemilead® kan gemonteerd worden op verschilendemodellen, met kleine of met grote wielen. (enkel op aanvraag)

 

 

 

 

 

 

 


logo SMDW homepage SMDW homepage